Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Správyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Správa z hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu OP SK-HU 2014-2020 v SR
15 júl 2014

Oznámenie o vypracovaní správy z hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020“

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020“ sú v plnom znení prístupné na stránkach www.mpsr.sk; www.husk-cbc.eu a www.enviroportal.sk.

Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu je možné predkladať na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, odbor programov cezhraničnej spolupráce, Prievozská 2/B, 828 25 Bratislava 26.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zároveň oznamuje, že verejné prerokovanie k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020“ sa uskutoční dňa 23. 7. 2014 o 10.00 h na Ministerstve životného prostredia SR, pracovisko Hanulova 5/D (Dúbravka), 841 01 Bratislava, miestnosť č. 203 / 2. poschodie.

Netechnické zhrnutie Strategického environmentálneho hodnotenia

OP draft