Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Správyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Verejné pripomienkové konanie vo veci eliminovania prekážok vyskytujúcich sa v prihraničných regiónoch
06 október 2015

Minulý piatok sme v Komárňanskej pevnosti privítali p. Ericha Unterwurzachera z Európskej komisie.  

Pán Erich Unterwurzacher, ktorý si prišiel vypočuť naše návrhy o tom, ako prekonať prekážky vyskytujúce sa v prihraničných regiónoch. Aktéri z Maďarska a Slovenska zdieľali svoje skúsenosti v oblasti implementácie cezhraničných projektov. Ak sa chcete podeliť o svoje názory a návrhy, prosím neváhajte vyplniť dotazník Európskej komisie, ktorý nájdete na nasledovnom linku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming-obstacles-border-regions