Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

 

Správy

Nová šablóna následnej správy
15 január 2016

Vážení Partneri!

Šablóna následnej správy bola aktualizovaná. Prosíme, aby ste odteraz (15.01.2016) používali túto verziu na prípravu Vašich správ. Tlačivo si môžete stiahnúť z našej webovej stránky pod menu – Na stiahnutie. V prípade otázok kontaktujte prosím svojho projektového manažéra.

Ďakujeme.

Spoločný technický sekretariát

Viac informácií;

Vianočné prianie
22 december 2015

Milí čitatelia,

V mene Riadiaceho a Národného orgánu Programu HU-SK 2007-2013 nám dovoľte vyjadriť poďakovanie za spoluprácu počas uplynulých rokov. Veríme však, že spolupráca nekončí s ukončením programového obdobia 2007-2013. Tešíme sa na budovanie partnerstva s Vami aj v roku 2016 v rámci nového Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Pre aktuálne informácie prosím navštívte našu webovú stránku www.skhu.eu ako aj našu stránku Facebook a LinkedIn.

Prajeme Vám Veselé Vianoce a Šťastný Nový Rok.

S pozdravom,
Veres Csilla

Balázsy Bella
Biriki Arianna
dr. Döry-Török Orsolya
Holop Szilveszter
Katarína Mihaľová
Lenka Strižencová
Török Zsolt
Tuba Ildikó

Viac informácií;