Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Správyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Aktualizovaná verzia Príručky pre prijímateľa
01 september 2015

Vážení Projektoví Partneri!

Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami bola aktualizovaná v častiach 4.5.1. a 5.6.1.2. Prosíme, aby ste od teraz (01.09.2015) používali túto verziu pri implementácii svojich projektov a spracovávaní monitorovacích správ. Balík dokumentov si môžete stiahnúť z našej webovej stránky pod menu – Na stiahnutie. V prípade otázok sa prosím skontaktujte so svojim prvostupňovým kontrolórom na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ďakujeme.
Spoločný technický sekretariát