Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Správyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Dni kultúrneho dedičstva v pevnosti Fort Monostor (Komárom, HU) - kandidátom medzinárodného programu svetového dedičstva UNESCO.
12 september 2014

V dňoch 20. a 21. septembra 2014 je pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva zabezpečený voľný vstup do pevnosti ako aj bohatý program pre rodiny a obdivovateľov kultúrneho dedičstva.

20. september 2014
Od 10tej hodiny sú pre deti a mládež organizované rôzne aktivity a dobrodružné hry.

Výtvarná súťaž – BUDÚCA GENERÁCIA – organizovaná v rámci Európskeho dňa územnej spolupráce. Témou súťaže je ”Hra bez hraníc”.

Pre návštevníkov sú otvorené novozrekonštruované kasematy. Rekonštrukčné práce boli podporené Európskou úniou (HUSK/1101/1.3.1/0188).

Počas celého dňa sú organizované prehliadky pevnosti so sprievodcom vo vojenskej rovnošate.

O 14tej hodine sa koná oficiálne otvorenie výstavy stavebného inžinierstva.

V rámci Týždňa európskej mobility sú organizované rôzne športové aktivity a súťaž selfie fotografií na Facebooku ”Ja a môj bicykel”.

Viac informácii nájdete tu.