Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Správyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Informačný deň - Komárno, 10. august 2009
27 júl 2009

V súvislosti so zverejnením 2. výzvy na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika sa dňa 10. augusta 2009 o 9:00 hod. v budove Univerzity J. Selyeho  v Dôstojníckom pavilóne v Komárne uskutoční Informačný deň.

Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 so sídlom v Budapešti, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Odbor zahraničných vzťahov a cestovného ruchu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Katedra pedagogiky Univerzity J. Selyeho, a Regionálna rozvojová agentúra Komárno
 
si Vás dovoľujú pozvať na
 
INFORMAČNÝ DEŇ
k 2. výzve na predkladanie projektov v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika            
2007-2013,
 
ktorý sa uskutoční dňa 10. augusta 2009 (pondelok) od 9:00 do 12:00 hod.
v priestoroch Univerzity J. Selyeho v Dôstojníckom pavilóne v Komárne 
(vstup od Elektrárenskej cesty)
 
PROGRAM:
1)  Prezentácia k 2.výzve na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce MR-SR 2007-2013, ktorá bola vyhlásená 29.6.2009
Prednášajúci: RNDr. Mgr. Viera Sláviková, Spoločný technický sekretariát
 
2)   Prezentácia k intenzite podpory projektov v súvislosti so štátnou pomocou
Prednášajúci: Mgr. Katarína Mihaľová – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,
 
3)   Diskusia – zodpovedanie otázok potenciálnych žiadateľov
 
Podujatie sa bude konať v slovenskom jazyku, v prípade dostatočného počtu účastníkov z MR sa zabezpečí tlmočenie do maďarského jazyka. Účasť na podujatí je bezplatná.
Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a zároveň si dovoľujeme požiadať Vás, aby ste do 4. augusta 2009 potvrdili Vašu účasť (meno, názov organizácie, tlmočenie: áno alebo nie) na podujatí spätným mailom na adresu rrakn@rrakn.sk, v záujme organizačného zabezpečenia podujatia.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.