Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Správyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Operačný program SK-HU 2014-2020 je predložený na Európskej komisii
01 december 2014

Už je pripravený dokument Operačného programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Maďarskom na obdobie 2014-2020, ktorý bol dňa 28. 11. 2014 predložený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Európskej komisii na schválenie.

Dokument si môžete stiahnuť tu. Prosíme neprehliadnite, že táto verzia zatiaľ nie je Európskou komisiou schválená.