Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Správyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Pozvánka na seminár o plnení záväzkov čerpania finančných prostriedkov
09 október 2014

Spoločný technický sekretariát (STS) organizuje seminár zameraný na povinnosť plnenia záväzkov čerpania finančných prostriedkov na úrovni programu ako aj jednotlivých projektov vyplývajúcich z nariadenia Európskej komisie č. 1605/2002 (tzv. záväzok n+2). V tejto súvislosti si dovoľujeme vyzvať všetkých projektových partnerov k účasti. Okrem uvedenej problematiky seminár tiež poskytne príležitosť pre konzultáciu otázok súvisiacich s implementáciou projektov s členmi tímu STS.

Miesto konania:

Széchenyi Programová kancelária Nonprofit Kft.
Gellérthegy u. 30-32
1016 Budapest

Miestnosť na prízemí (vedľa recepcie)
16. októbra 2014
10:00 seminár v Maďarskom jazyku
13:00 seminár v Slovenskom jazyku

Prosím, zaregistrujte Vašu účasť na nasledujúcom linku najneskôr do 14. októbra 2014, 17:00: http://1drv.ms/1rcSJqo

Ďakujeme za spoluprácu a za Vašu účasť.
Tešíme sa na stretnutie.