Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Správyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Pozvánka na stretnutia k budúcnosti programu HU-SK
09 október 2013

Konzorcium HBF-CESCI-Centire poverené prípravou budúceho Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika na roky 2014-2020 Vás týmto srdečne pozýva na prípravné stretnutia programovania.

Podrobnosti o troch plánovaných stretnutiach spolu s pozvánkou a registračným formulárom môžete stiahnúť tu a následne zaslať na adresu cesci@cesci-net.eu a info@centire.com.