Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Správyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Pracovná ponuka
11 september 2014

Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovenská republika 2007-2013 so sídlom v Budapešti hľadá Programového manažéra na plný pracovný úväzok. Termín podania prihlášky do: 22. septembra 2014, 23:59. Viac informácií nájdete na webovej stránke programovej kancelárie Széchenyi.