Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Správyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Príjemné Veľkonočné sviatky.
18 apríl 2014

Spoločný technický sekretariát Operačného programu HU-SK 2007-2013 Vám praje príjemné a radostné prežitie veľkonočných sviatkov.