Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Správyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

SZPO Non-profit Ltd. preberá úlohy VÁTI Non-profit Ltd
23 júl 2014

Na základe Nariadenia vlády Maďarska č. 161/2014 (zo dňa 30. júna 2014) a Rozhodnutia vlády Maďarska č. 1362/2014 (zo dňa 30. júna 2014) s účinnosťou od 1. júla 2014 úlohy doposiaľ vykonávané organizáciou VÁTI Non-profit Ltd. (VÁTI) sa presúvajú do pôsobnosti Széchenyi Programme Office Non-profit Ltd. (SZPO). Inštitúcie Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 hosťované organizáciou VÁTI tj. Spoločný Technický Sekretariát a maďarská provstupňová kontrola budú vykonávať svoju činnosť naďalej bez personálnych, procedurálnych a administratívnych zmien v rámci SZPO.

Všetky programové dokumenty, v rámci ktorých VÁTI plní svoje úlohy, zostávajú v platnosti. Pri plnení týchto úloh bude SZPO vystupovať ako právny nástupca VÁTI. Kontaktné údaje zostávajú nezmenené, prípadné zmeny (napr. zmeny e-mailových adries) budú oznámené neskôr.