Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Správyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Verejné konzultácie k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarsko 2014 - 2020“
30 jún 2014

Strategické posudzovanie vplyvov na životné prostredie Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020 je plánované a vykonávané v súlade so Smernicou 2001/42/ES a jej príslušnými národnými úpravami.

Na stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky môžete nájsť bližšie informácie o verejných konzultáciách k predmetnému strategickému dokumentu

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-cezhranicnej-spoluprace-madarsko-slovenska-republika-2014-2020