Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Správyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Vianočné prianie
22 december 2015

Milí čitatelia,

V mene Riadiaceho a Národného orgánu Programu HU-SK 2007-2013 nám dovoľte vyjadriť poďakovanie za spoluprácu počas uplynulých rokov. Veríme však, že spolupráca nekončí s ukončením programového obdobia 2007-2013. Tešíme sa na budovanie partnerstva s Vami aj v roku 2016 v rámci nového Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Pre aktuálne informácie prosím navštívte našu webovú stránku www.skhu.eu ako aj našu stránku Facebook a LinkedIn.

Prajeme Vám Veselé Vianoce a Šťastný Nový Rok.

S pozdravom,
Veres Csilla

Balázsy Bella
Biriki Arianna
dr. Döry-Török Orsolya
Holop Szilveszter
Katarína Mihaľová
Lenka Strižencová
Török Zsolt
Tuba Ildikó