Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Správyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Video súťaž
30 jún 2014

INTERACT s podporou Európskej komisie vyhlasuje video súťaž vo všetkých krajinách Európy.

V súťaži sa očakávajú videá, ktoré vyzdvihnú výsledky a pridané hodnoty európskej spolupráce a ktorých tématika je spojená s programami cezhraničnej spolupráce, s transnacionálnymi programami, s IPA alebo ENPI programami alebo s projektami v rámci nich.

Konečný dátum zaslania nominácií: 15. júla 2014

Ďalšie podrobnosti súťaže v anglickom jazyku nájdete na stránke:

http://voting.ecday.eu/